10-12-07

MISVERSTAND ROND ROOFVIS

Ten onrechte wordt vaak de roofvis met de vinger gewezen als de vangsten van witvis achteruit gaan op de staatswaters. Het achterliggend idee is immers dat roofvis alle witvis opeet. Niets is echter minder waar, wel in tegendeel, een gezond viswater kan enkel bij een goede roofvisstand! Roofvis gaat voorkomen dat de (witvis)stand te hoog wordt en alzo voedseltekort, dwerggroei en degeneratie in de kiem smoren. Laat ons ook niet vergeten dat roofvissen zoals de meeste rovers opportunisten zijn en eerst de zieke en zwakke dieren zullen uitschakelen. Teveel roofvissen in een water is trouwens onmogelijk daar roofvissen ook kannibalisten zijn en de populatie zichzelf in toom houdt. Niet zelden wordt een snoek gevangen met een andere snoek nog in het keelgat die niet veel kleiner is... Bij de meeste van onze waters is de verhouding roofvis-witvis onnatuurlijk, niet alleen doordat er meer witvis wordt uitgezet die niet meegenomen wordt na vangst maar ook doordat de gevangen roofvis, ook al mag het niet, wél wordt meegenomen. De gevolgen zijn zoals hierboven al aangegeven: voedseltekort, ongezonde vis, geen natuurlijke aanwas en soms massale sterfte in de zomermaanden. Merkwaardig is dat de Angelsaksische landen, Nederland en de Scandinavische landen, landen met een goede roofvisstand, ook erg gezonde en grote witvis hebben...zonder bijkomende uitzetting. Misschien moeten we voordat we de volgende snoek, snoekbaars of baars de kop inslaan toch nog eerst eens nadenken of we niet beter, niet alleen voor de witvis, maar ook voor de roofvis het "catch en release" principe naleven. (bron:Vlaamse Roofvis Federatie)

20:13 Gepost door TUURKE DE GOUDEN TIPGEVER copyright in roofvissen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |  Facebook | |